Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků

https://www.youtube.com/watch?v=0OSiae5v7dA

Co, kde, J.A.K.

Každé léto pořádá Českobratrská církev evangelická ve svém Táboře Jana Ámose Komenského v Bělči nad Orlicí řadu táborů pro postižené děti, mládež i dospělé. Na některé tábory jezdí postižení se svou rodinou, na jiné sami. Mezi ty druhé patří takzvaný Tábor pro děti, mládež a dospělé s postižením za asistence dobrovolníků (TAP2) vedený každoročně Jiřím Burešem a Tomášem Znamenáčkem. O tomto táborovém běhu – a především pro dobrovolnické asistenty na něm – je tento web.

Důležité dokumenty

Odkazy

Kontakty